Sztuczna inteligencja wykorzystywana w systemach AD Serwis

Dzisiejsze systemy potrafią "zaskoczyć" swoją inteligencją.

Nie ma w tym nic dziwnego, że system alarmowy sygnalizuje włamanie, powiadamia nas SMS-em i daje się sterować za pomocą smartfona...

Nie ma w tym także nic dziwnego, że kamera "widzi".

Poniżej postaramy się nieco przybliżyć nowe funkcje naszych systemów, opiszemy w kilkunastu zdaniach inteligencję tych systemów oraz korzyści dla Użytkownika systemu.

Przedstawione rozwiązania możemy wdrożyć podczas projektowania systemów w Państwa obiektach.

Inteligentny monitoring

Poniżej opisujemy możliwości sztucznej inteligencji w systemach monitoringu wizyjnego

Proponowane przez nas rozwiązania z zakresu monitoringu wizyjnego mogą realizować następujące funkcje (nie wymieniamy tu podglądu wideo, bo to traktujemy jako rzecz oczywistą):

- śledzenie poruszającego się obiektu

- zapis na materiale wideo trasy poruszającego się obiektu (trajektoria)

- określanie/definiowanie kierunku poruszającego się obiektu np. na autostradzie

- wykrywanie "zatrzymania się" obiektu np. na autostradzie lub w tunelu

- wykrywanie "pozostawionego przedmiotu" np. walizka na lotnisku

- wykrywanie/alarmowanie w chwili "zniknięcia" przedmiotu np. obraz w muzeum

- wykrywanie/alarmowanie w chwili "dotknięcia" przedmiotu np. obraz w muzeum

- wykrywanie/alarmowanie o wejściu do niedozwolonej strefy (przekroczenie linii)

- liczenie Klientów sklepów, pojazdów

- identyfikacja tablic rejestracyjnych

- monitoring transakcji sprzedaży

- monitoring długości "kolejki" w sklepie

- monitoring zachowania Klientów w sklepie - miejsca często odwiedzane

- monitoring zachowania Klientów w sklepie - miejsca rzadko odwiedzane

- monitoring zachowania Klientów w sklepie - podobne zachowania

- monitoring tras ewakuacyjnych (alarm w chwili "zastawienia" np paletą)

- wykrywanie ognia

- wykrywanie dymu

- pomiar odległości


Poniżej postaramy się bardziej szczegółowo opisać inteligentne funkcje naszych systemów

śledzenie poruszającego się obiektu

Kamera obserwująca jakąś scenę w chwili gdy zauważy poruszający się obiekt będzie przez cały czas "podążać" za obiektem. Parametry takie jak zoom będą automatycznie dopasowywane, tak aby obiekt był "maksymalnie duży" na monitorze ochrony. Ochrona otrzyma także graficzną informację, że kamera rozpoczęła "śledzenie".

zapis na materiale wideo trasy poruszającego się obiektu (trajektoria)

Podczas ruchu obiektu na monitorze widoczna jest kolorowa linia (jak ślady po śniegu) zgodna z trasą poruszania się obiektu. Dane te są zapisywane na rejestratorze wideo.


określanie/definiowanie kierunku poruszającego się obiektu

Funkcja przydatna przy monitoringu autostrad i tuneli. Jeżeli obiekt porusza się w innym niż zdefiniowany kierunek np. "pod prąd" wywoływany jest alarm, powiadamiane jest centrum sterowania ruchem, policja itp.


wykrywanie "zatrzymania się" obiektu np. na autostradzie i tunelu

Jeżeli obiekt obserwowany przez kamerę "zatrzyma się" wywoływany jest alarm, powiadamiane jest centrum sterowania ruchem, policja itp., automatycznie następuje włączenie sygnalizacji "tunel zamknięty"


wykrywanie "pozostawionego przedmiotu"

Inteligencja kamer wykrywa także pozostawione przedmioty np. na lotniskach i dworcach. Jeżeli w określonym czasie przedmiot nie zostanie "zabrany" automatycznie informacja jest przekazywana do służb bezpieczeństwa. Nasze kamery są w stanie "wychwycić" pozostawiony bagaż na bardzo dużym obszarze, często wśród "tłumów" pasażerów, co w tym przypadku stanowi ogromną przewagę nad możliwościami człowieka - operatora monitoringu.


wykrywanie/alarmowanie w chwili "zniknięcia" przedmiotu

Monitoringiem wizyjnym często są objęte wartościowe przedmioty w obiektach muzealnych. Zniknięcie takiego przedmiotu z pola widzenia kamery jest równoznaczne z wywołaniem alarmu, powiadomieniem np. SMS właściciela obiektu.


wykrywanie/alarmowanie w chwili "dotknięcia" przedmiotu

Funkcja podobna do opisanej powyżej - wszelki ruch w "zastrzeżonej" strefie wygeneruje alarm powiadamiając odpowiednie osoby.


wykrywanie/alarmowanie o wejściu do niedozwolonej strefy

Kamera obserwująca np. parking lub ogrodzenie może także pełnić funkcję detekcji. Możemy zaznaczyć, w której części obrazu nie można się poruszać - wszelki ruch wykryty przez kamerę w tej strefie będzie traktowany jako zdarzenie alarmowe, na monitorze pojawią się zdefiniowane wcześniej komunikaty, może załączyć się alarm, może zadziałać np. powiadomienie GSM.


liczenie Klientów sklepów, pojazdów

System monitoringu może także "liczyć" Klientów wchodzących do sklepu, wychodzących ze sklepu tzw. licznik wejść - na monitorze widzimy na żywo ile osób weszło ile wyszło oraz ile jest w obiekcie. Funkcje można także wykorzystywać na parkingach do liczenia pojazdów i wyświetlania aktualnej ilości wolnych miejsc parkingowych przed wjazdem na parking. Funkcja liczenia osób jest także bardzo przydatna podczas ewakuacji obiektów. W przypadku alarmu np. pożarowego administrator/zarządca obiektu widzi na żywo ile osób pozostało w obiekcie.


identyfikacja tablic rejestracyjnych

Kamera może rozpoznawać tablice rejestracyjne pojazdów np. przed szlabanem - wjazd na parking - automatyczna identyfikacja - otwarcie szlabanu, wezwanie windy itp.


monitoring transakcji sprzedaży

System monitoringu weryfikuje zgodność produktów "skanowanych" przez pracownika "na kasie" ze stanem faktycznym. W przypadku gdy produkt "przejdzie" za linię kasy a nie zostanie zeskanowany generowany jest alarm. Wszystko jest zapisywane na rejestratorze wideo.


monitoring długości "kolejki" w sklepie

Kamera obserwująca linię kas wykrywa "kolejkę" Klientów - system automatycznie powiadamia kierownika sklepu o konieczności otworzenia kolejnych kas.


monitoring zachowania Klientów w sklepie - miejsca często odwiedzane

Funkcja analityczna, dzięki której właściciel sklepu wie, w których częściach sklepu najczęściej przebywają Klienci, gdzie się "zatrzymują" - jest to swego rodzaju test skuteczności stoisk z promocjami itp.


monitoring zachowania Klientów w sklepie - miejsca rzadko odwiedzane

Funkcja analityczna odwrotna do powyższej - w tych miejscach trzeba coś zrobić aby zwiększyć ruch - np. zmienić ekspozycję itp.


monitoring zachowanie Klientów w sklepie - podobne zachowania

Funkcja analityczna. Przykład - Klienci już z dużej odległości widzą promocję, podchodzą, sprawdzają cenę lub oglądają produkt i odchodzą. Jeżeli takie zachowania będą się powtarzać system zarejestruje taką informację.


monitoring tras ewakuacyjnych

Jeżeli kamera zauważy, że obszary zdefiniowane jako trasy ewakuacyjne zostaną zablokowane (np. "zastawione paletą") natychmiast wygenerowane zostaną odpowiednie komunikaty graficzne, powiadomienie SMS itp.


wykrywanie ognia

Nasze systemy monitoringu wizyjnego są w stanie wykryć ogień, płomienie w obserwowanej scenie


wykrywanie dymu

Nasze systemy monitoringu wizyjnego są w stanie wykryć "ciepły" oraz "zimny" dym w obserwowanej scenie


pomiar odległości

Inteligentne kamery potrafią także określić na żywo odległość obiektu od kamery oraz jego rozmiar.Inteligentny alarm

Poniżej opisujemy możliwości sztucznej inteligencji w systemach alarmowychPoznaj AD Serwis Smart Home

Proponowane przez nas rozwiązania z zakresu systemów alarmowych podobnie jak systemu monitoringu, oprócz "bycia zwykłym alarmem" potrafią dużo więcej.


Proponujemy Państwu wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania budynkiem AD Serwis Smart Home

 

Proponowane rozwiązanie łączy w sobie obsługę:

- systemu alarmowego

- systemu monitoringu

- wideodomofonu

- automatyki sterującej furtką oraz bramą

 

Zarządzanie budynkiem nie było nigdy dotąd tak proste ! 

Na jednym (lub kilku) panelach dotykowym można sterować alarmem, zarządzać systemem monitoringu i nie tylko !!!

Można również „odebrać” połączenie przychodzące „od furtki” wraz z transmisją wideo, otworzyć furtkę oraz bramę.

Dzięki bezpiecznej „technologii w chmurze” aplikacja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych, zatem można korzystać z pełnej jej funkcjonalności z każdego miejsca na kuli ziemskiej.


AD Serwis Smart Home to nie tylko alarm, kamery i wideodomofon !

 

Przedstawiamy poniżej pozostałe funkcjonalności systemu:

 

- sterowanie kotłem CO

 

- sterowanie pompą ciepła

 

- sterowanie rekuperacją

 

- sterowanie cyrkulacją CWU

 

- obsługa funkcji „wezwij serwis”

(możliwość połączenia audio/wideo z naszym działem pomocy technicznej bezpośrednio z ekranu aplikacji)

 

- obsługa protokołów e-mail (na ekranie można odczytać maile)

 

- obsługa widżgetu meteo (na ekranie aktualna pogoda)

 

- obsługa modułu news    (na ekranie wiadomości/news)Inteligentna automatyka

Inteligentny system alarmowy sam się uzbraja i rozbraja, steruje roletami, oświetleniem, ogrzewaniem, nawadnianiem a także temperaturą.


Bezpieczeństwo

Wychodząc z obiektu uzbrajamy system alarmowy, automatycznie zamykają się rolety antywłamaniowe, odcinany jest dopływ wody, temperatura w budynku jest obniżana.


Ochrona Użytkowników

Jeżeli uzbroimy system alarmowy a w pomieszczeniach będą znajdować się domownicy, centralka wykryje ich obecność i automatycznie załączy tylko "czuwanie obwodowe" np. okna i drzwi. Wewnątrz budynku można się będzie poruszać.


Symulacja obecności

Jeżeli budynek nie jest wyposażony w rolety antywłamaniowe uruchamiamy w naszych systemach symulację obecności. System alarmowy losowo załącza i wyłącza oświetlenie w różnych częściach budynku.


Funkcja "wracam do domu"

Wystarczy, że na smartfonie lub tablecie dotkniemy ikonę "wracam do domu" - nasz dom "przejdzie" w tryb aktywny. Temperatura się "podnosi",
jeżeli jest ciemno załącza się oświetlenie na podjeździe oraz wokół budynku - , może się także załączyć dowolne urządzenie w budynku np. express do kawy.


Oszczędność energii

Inteligentny system alarmowy "steruje" także pompą cyrkulacyjną w instalacji CWU (ciepłej wody użytkowej). Należy pamiętać o fakcie iż pracująca przez cały czas pompa CWU "schładza" instalację ciepłej wody, co powoduje że wzrasta zużycie energii. Proponowane przez nas rozwiązanie załącza na kilka minut pompę CWU ale tylko wtedy gdy ktoś "porusza się" po budynku.


Awaryjne "odcięcie dopływu wody"

Alarm może być także wyposażony w czujniki "zalania wodą". Czujki działają 24 godziny/dobę nawet przy rozbrojonym systemie. Jeżeli na podłożu pojawi się woda czujnik wykryje jej obecność, poprzez zainstalowany w budynku "elektrozawór" "odetnie" dopływ wody, załączy alarm i powiadomi o tym fakcie Użytkownika systemu.


Szybki serwis i monitoring budynku

Każde urządzenie może ulec awarii. Dzięki najnowszej technologii system alarmowy sam raportuje wszelkie uszkodzenia i przekazuje je bezpośrednio do naszego serwisu. Takie rozwiązanie sprawia, że pracownicy naszego Działu Technicznego przekazują informacje o stanie systemu jego Użytkownikom, nawet w sytuacjach gdy przebywają oni poza obiektem. Automatycznie jest także

dysponowany do obiektu szybki serwis.